Opłaty

Opłaty za przedszkole w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie w roku szkolnym 2019/2020

opłaty mies. za przedszkole – październik

 

Opłata za pobyt – numer konta: 64 8642 1142 2014 1114 9169 0003

Opłata za wyżywienie – numer konta: 37 8642 1142 2014 1114 9169 0004

Szczegółowe informacje dotyczące opłat można uzyskać u intendenta
w przedszkolu.

**************************************************************

Wpłaty w roku szkolnym 2019/2020

  • ubezpieczenie – 45 zł
  • wyprawka – 100 zł od dziecka /materiały do zabaw i zajęć dla dzieci uczęszczających  do przedszkola/
  • karty pracy dla dzieci:

– grupa III i IV: 125 zł

– grupa V: 129 zł

Wpłat można dokonywać  do 30.09.2018 r. na konto Rady Rodziców: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Łańcucie

nr 06 8642 1142 2014 2410 1415 0001

Z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka – ubezpieczenie

– wyprawka

– karty pracy

*************************************************************

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2019/ 2020

Pobyt dziecka ponad 5 godz bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

za każdą godzinę wynosi 1 zł
Opłata za pobyt:

– Kwota wpłaty stanowi: iloczyn godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym
miesiącu, (pomniejszonych o 5 godzin bezpłatnego pobytu dziennie) i stawki

godzinowej (1 zł).

– Opłatę za realny czas pobytu dziecka w przedszkolu reguluje się do 15 dnia
następnego miesiąca.
– W przypadku wnoszenia opłaty za dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny,
opłatę obniża się o 50% za drugie, a każde kolejne dziecko zwalnia się z opłaty.
– Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieci 6-letnie
realizujące obowiązek przedszkolny są zwolnione z opłaty.
Opłata za żywienie: 7.00 zł za 1 dzień.

Opłata za żywienie w przypadku nieobecności dziecka podlega zwrotowi za każdy
dzień w rozliczeniu miesięcznym i jest odliczana w miesiącu następnym.
**************************************************************
Wpłat należy dokonywać na dwóch oddzielnych blankietach
po podaniu kwot na stronie internetowej w zakładce Opłaty:

Opłata za pobyt – OP
Przedszkole Miejskie Nr 5
Łańcut, ul. Sienkiewicza 5a
Konto: 64 8642 1142 2014 1114 9169 0003
Zleceniodawca: Nazwisko i imię osoby wpłacającej (rodzica)
Tytułem: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, OP….zł
Wpłat należy dokonywać  15 dnia następnego miesiąca

Opłata za żywienie – OZ
Przedszkole Miejskie Nr 5
Łańcut, ul. Sienkiewicza 5a
Konto: 37 8642 1142 2014 1114 9169 0004
Zleceniodawca: Nazwisko i imię osoby wpłacającej (rodzica)
Tytułem: Nazwisko i imię dziecka, miesiąc, OZ…..zł

W związku z rozdzieleniem kont, brak wpłat na żywienie uniemożliwi
zakup produktów do sporządzania posiłków dla dzieci. Wpłat należy
dokonywać najpóźniej do 15 każdego miesiąca. Za datę wpłaty
uznaje się datę wpływu środków na konto przedszkola.
Bez dodatkowych opłat wpłaty przyjmowane są w placówkach PBS

w Łańcucie:

 ul. Królowej Elżbiety 2
 ul. Piłsudskiego 9
 ul. Podzwierzyniec 7