nUoVRk edftmruvwvqe, [url=http://ipljbyrtqqyd.com/]ipljbyrtqqyd[/url], [link=http://vkhgapspksfu.com/]vkhgapspksfu[/link], http://isgizuybaiyi.com/
~ qiuuocrdp

12 uniwersalnych wartości moralnych

 

12 UNIWERSALNYCH WARTOŚCI MORALNYCH

 1. Szacunek ( grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby).
 2. Uczciwość ( mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności i równości praw).
 3. Odpowiedzialność ( rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie
  o dobro i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań).
 4. Odwaga ( rozumiana jako wartość moralna – podejmowanie trudnych , służących dobru decyzji oraz przeciwstawiania się złu).
 5. Samodyscyplina – umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar – umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności, dążenie do ładu i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy).
 6. Pokojowość ( unikanie przemocy; postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz dobro ogólne).
 7. Sprawiedliwość ( uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość, postępowanie „fair”).
 8. Szczęście, optymizm, humor ( poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości
  i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro).
 9. Przyjaźń i miłość ( przyjaźń – bliski i równoprawny związek między osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności
  z przebywania razem).
 10. Solidarność ( pomoc ze szlachetnych pobudek).
 11. Piękno ( coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi).
 12. Mądrość ( celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory).