Dzieci – najpiękniejsze kwiaty.
~ Oscar Wilde

Prawa dziecka


Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków. Nikt nie rodzi się jednak doskonały. Z biegiem czasu przy pomocy bliskich kształtujemy swoją osobowość, a już od momentu przyjścia na świat czeka na nas mnóstwo pracy. Musimy doskonalić swoje siły motoryczne, niezbędne do poruszania się, rozwijać swoje zmysły pozwalające na kontakt z otaczającym nas światem, uczucia, dzięki którym będziemy mogli właściwie reagować na rzeczywistość i wreszcie musimy uczyć się korzystać z woli i rozumu. To właśnie one charakteryzują człowieka i pozwalają mu w sposób wolny i świadomy podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.
Człowiek musi się zatem rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia. Rozwój ten wyznacza sama ludzka natura, w którą wpisane są odpowiednie prawa- prawa natury. Wypełnianie ludzkich praw umacnia człowieka, ich nieprzestrzeganie degraduje.
Najważniejszym, naturalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Z niego płynie prawo do pełnego rozwoju. Prawa natury należy jednak odpowiednio zabezpieczyć i rozpoznać. Takim właśnie zabezpieczeniem jest prawo stanowione, stworzone przez ludzi, ogłoszone i zobowiązujące do jego przestrzegania. O dobrym prawie mówimy wtedy, gdy dobrze służy człowiekowi, a więc jest mądrze i odpowiednio wykorzystane.
Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

Kodeks Praw Dziecka

1. Jesteś młodym człowiekiem - masz swoje prawa, nazywane "prawami dziecka".

2. Masz prawo, aby żyć i rozwijać się w dobrych warunkach.

3. Masz prawo do opieki i leczenia kiedy chorujesz.

4. Masz prawo chodzić do szkoły, przedszkola i rozwijać swoje zainteresowania, a także tworzyć.

5. Możesz wyrażać swoje zdanie o tym, co cię dotyczy, mówić co myślisz i uważasz za słuszne oraz uczestniczyć w życiu społecznym.

6. Masz prawo mieć swoje tajemnice i sekrety.

7. Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym.

8. Nikt nie może cię bić, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć twoje uczucia - w ogóle źle cię traktować.

9. Twój kraj powinien pomagać twoim rodzicom, aby mogli zapewnić ci dobre warunki rozwoju.

10. Twoje dobro jest najważniejsze dla rodziców i dla Polski.