Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi.
~ Phil Bosmans

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

 

Dziecko krytykowane - uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością - uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu - uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości -  uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane - uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością - uczy się zawiści

Dziecko zawstydzane - uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane - uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością - uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone - uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane - uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą - uczy się lubić siebie.

-dziecko darzone uznaniem - uczy się , ze dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić - uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie - uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa - uczy się ufności,

Dziecko otoczone przyjaźnią - uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?