Główna

SZANOWNI RODZICE!

Od 1 marca 2019 r. (piątek) obowiązuje w przedszkolu elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka – eDziecko.

Weryfikacja czasu i kosztów pobytu dziecka na stronie internetowej: www.edziecko.dipolpolska.pl

login: numer karty ………..

hasło: Imię dziecka ………..

Prosimy o codzienne rejestrowanie przyprowadzania
i odbierania dziecka poprzez zbliżenie karty do czytnika.

Szczegóły zamieszczone w Regulaminie elektronicznej ewidencji czasu pobytu.

———————————————————————————————————-

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka eDziecko

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łańcucie

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka
w przedszkolu.

§ 2

Rodzic/prawny opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic wykupuje  kartę/karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do zakupu nowej, natomiast utratę zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun prawny lub inna osoba przyprowadzająca dziecko, rejestruje godzinę przyprowadzania dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali lub placu przedszkolnego rodzic/opiekun prawny lub inna osoba  odprowadzająca dziecko, zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godzin przez czytnik zostanie zaznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 6.00

§ 9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 17.00

§ 10

Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 11

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

§ 12

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest przedszkole.

 § 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019r.

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.