Kadra

Kadra pedagogiczna przedszkola – to 10 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli
posiadających:
– stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 8 nauczycielek;
– stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – 2 nauczycielki
Cały zespół wyróżnia się kompetencją i zaangażowaniem w pracę pedagogiczną zgodną z
Podstawą Programową oraz w pełną realizację zamierzeń wynikających z Rocznego Planu
pracy Przedszkola nr 5 w Łańcucie Nauczycielki posiadają duże doświadczenie zawodowe.
Cechuje je kreatywna i otwarta postawa na zmiany, chęć eliminowanie rutyny, wysoka
motywacja oraz umiejętności pedagogiczne, którymi się wykazują w efektywnym
wypełnianiu zaplanowanych zadań i zamierzeń edukacyjnych. Doświadczenie pedagogiczne i ustawiczne doskonalenie nauczycieli wpływają na wysoką jakość pracy przedszkola . Swoje
kwalifikacje zawodowe z powodzeniem wykorzystują w pracy edukacyjno-wychowawczej ze swoimi wychowankami wprowadzając działania innowacyjne, tworząc programy autorskie oraz systematycznie się doskonaląc zgodnie z wymogami współczesnej edukacji. Ukończyły bardzo wiele przydatnych w pracy z wychowankami i ich rodzicami szkoleń, kursów i warsztatów doskonalących ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych metod pracy z dziećmi oraz w oparciu o nowości z dziedziny pedagogiki, psychologii i metodyki
wychowania w przedszkolu.

Nauczycielki pracujące w poszczególnych oddziałach
Oddział I
mgr Dyrektor  Maria Burek – nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Seniw – nauczyciel dyplomowany

Oddział II
mgr Krystyna Opałka – nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Mycek – nauczyciel dyplomowany
w zastępstwie mgr Dorota Dąbek

Oddział III
mgr Danuta Nosek – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Bieniasz – nauczyciel kontraktowy

Oddział IV
mgr Joanna Zarzyńska – Cieżar – nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Skalska – nauczyciel dyplomowany

Oddział V
mgr Bogusława Światek – nauczyciel dyplomowany                                                                        mgr Aleksandra Zdąbłarz – nauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracji:
mgr Swietłana Jurkowska – kierownik gospodarczy
mgr Lena Hojda – pomoc administracyjna
mgr Alicja Bar – główny księgowy
mgr Marcin Filip – starszy księgowy

Pracownicy obsługi:
Agata Bar – starszy intendent
Grażyna Bober – pomoc nauczyciel
Maria Myjak – starszy woźny
Halina Kurtiak – starszy woźny
Maria Bester – starszy woźny
Danuta Uchman – starszy woźny
Renata Pasierb – starszy woźny
Jan Baran – konserwator
Stanisława Kuźniar – kucharz
Michalina Antosz – pomoc kuchenna