Podstawa Programowa

Podstawę Programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r.