Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
w roku  szkolnym 2018/2019
Godzina
Aktywność dzieci
6.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
8.00 – 8.30
Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne (oddział III, IV, V), zabawa ruchowa (oddział I, II)
8.30 – 9.00
Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00 – 9.30 (oddz. I,II)
9.00 – 10.00 (oddz. III, IV, V)
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
9.30 – 11.10 (I)
10.00 – 11.30 (II – V)
Spacery, wycieczki i zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali. Obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy. Zabawa ruchowa.
11.10 – 11.20 (I )
Słuchanie bajek, opowiadań i muzyki relaksacyjnej.
11.20 – 12.00
Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności samoobsługowe.Przygotowanie do odpoczynku.
12.00 – 12.30 (III-V)
Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie bajek i opowiadań.
12.00 – 13.35 (I, II)
Odpoczynek dzieci młodszych.
12.30 – 14.00 (III-V)
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, działania utrwalające zdobyte wiadomości i umiejętności. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zabawa ruchowa.
13.35 – 14.15 (I, II)
Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa.
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek
14.00– 14.15 (III-V)
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.15 – 17.00 (I-V)
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Czynności porządkowo-gospodarcze. Planowanie dnia następnego.
Konsultacje z rodzicami
Zajęcia dodatkowe
Religia: (poniedziałek, środa /oddziały III, IV, V)
Rytmika: (wtorek / oddziały I, II, III, IV, V)
Tańce: (wtorek / oddziały III, IV, V)
Logopedia: (poniedziałek, wtorek )