Składki

Składka roczna na Radę Rodziców ustalona na zebraniu z Rodzicami w dniu 11. 09. 2018 r. wynosi:

I rata – 60 zł (do 31.10.2018r.)
II rata – 60 zł (do 31.01.2019r.)
(Pierwsze dziecko – 100%, drugie dziecko – 50%, trzecie dziecko – zwolnione).
Wpłaty należy dokonywać na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy  w Łańcucie nr
06 8642 1142 2014 2410 1415 0001