Zestaw programów

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZATWIERDZONY
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W ŁAŃCUCIE

Podstawa prawna: art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz, U. Z 2018.0.1457 ze zm.)

L.p Tytuł programu Autorzy Data dopuszczenia Numer dopuszczenia Oddział
1 „Wokół przedszkola”- program wychowania przedszkolnego Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion Wiesława Żaba-Żabińska 31.08.2018r. PM5-1/2018 I, II, III, IV, V
2 „Od przedszkolaka do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego Iwona Broda 31.08.2018r. PM5-3/2018 III, V
3 „Czym skorupka za młodu…” Edukacja regionalna w przedszkolu. Wychowanie patriotyczne. Danuta Nosek, Bogusława Świątek 31.08.2018r. PM5-3/2018 I, II, III, IV, V
4 „Czyste powietrze wokół nas” – Program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych J. Szymborski,W. Zatorski,Z. Juczyński,T. Kowalczyk,M. Lewandowska,A Dobrowolska,N. Ogińska-Buk 31.08.2018r. PM5-4/2018 III, IV, V
5 Program adaptacyjny „Będę Przedszkolakiem” Joanna Zarzyńska-Ciężar 31.08.2018r. PM5-5/2018 I, IV
6 Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – program j. angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat Ewa Wodzicka-Dondziłło 31.08.2018r. PM5-6/2018 I, II, III, IV, V